R stronki

Poniżej umieszczam kilka przydatnych linków do stron internetowych opisujących pewne zagadnienia które często wymagają rozwiązania lub zastosowania podczas badań wspieranych pakietem R project. Na stronach tych można uzyskać informacje na temat:

– sortowania oraz grupowania danych (http://www.ats.ucla.edu/stat/r/faq/sort.htmhttp://stackoverflow.com/questions/1296646/how-to-sort-a-dataframe-by-columns-in-r). Przy czym pierwszy link jest także krótkim kursem wprowadzającym do R,

– profilowania aplikacji napisanych w R, w szczególności tych które wymagają użycia dużych zasobów pamięci. Czasami warto wiedzieć co aktualnie rezyduje na stosie pamięci (http://developer.r-project.org/memory-profiling.htmlhttp://heuristically.wordpress.com/2010/01/04/r-memory-usage-statistics-variable/),

– tworzenia wykresów Pareto informacje można znaleźć na stronie http://www.oga-lab.net/RGM2/func.php?rd_id=qcc:pareto.chart opisującej pakiet i metody które służą do tego celu.

Życzę miłego korzystania z wyżej przedstawionych rozwiązań.

R mapy i R geotagowanie

Ostatnio poszukiwałem rozwiązania do geotagowania. Proces ten chciałem wykonać za pomocą nie API google map dla java scriptu lecz web serwisów i r project. Podyktowane to było tym aby utrzymać jednolite rozwiązanie programistyczne tj. jednolitą platformę eksperymentalną do przetwarzania tekstów w postaci raportów zaimplementowaną w jednym języku, bez różnego rodzaju miksów. Na początku rozpatrywałem użycie PHP i Java Scriptu niemniej po przeszperaniu internetu natknąłem się dość ciekawe rozwiązanie dla r project. Poniżej prezentuje listę linków związanych z zastosowaniem API google map w połączeniu z r project:

– http://www.r-chart.com/2010/07/maps-geocoding-and-r-user-conference.html

– http://cran.r-project.org/web/packages/RgoogleMaps/vignettes/RgoogleMaps-intro.pdf

– http://cran.r-project.org/web/packages/RgoogleMaps/RgoogleMaps.pdf

– http://cran.r-project.org/web/packages/RgoogleMaps/index.html

– http://cran.r-project.org/web/packages/gooJSON/gooJSON.pdf

– http://cran.r-project.org/web/packages/googleVis/vignettes/googleVis.pdf

– http://cran.r-project.org/web/packages/plotGoogleMaps/plotGoogleMaps.pdf

Powodzenia w stosowaniu ww. rozwiązań.

R project – obiektowość

R project posiada trzy systemy obiektowe: S3, S4 i S5. Odniesienia i opisy tych systemów można znaleźć na stronach:

https://github.com/hadley/devtools/wiki/R5 – opisującej nowy system S5,

http://biecek.pl/R/RC/Jakub%20Derbisz%20R%20reference%20card%20classes.pdf, opisującej podstawowe operatory klas,

http://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/methods/html/refClass.html, manual opisujący system S5 i funkcję setRefClass() służącą do tworzenia interfejsu klasy,

http://www.youtube.com/watch?v=UZkaZhsOfT4, prezentacja zawierająca opis trzech ww. systemów oraz opis integracji R project z C++ poprzez pakiet Rcpp.

Zainteresowanym życzę miłej lektury. Poniżej natomiast przedtsawiam próbke kodu opisującej interfejs klasy account zaczerpniętej z prezentacji, do której link znajduje się na ostatniej pozycji ww. stron.

account <- setRefClass("Account_R5",
	fields = list(
		balance = "numeric",
		overdraft = "numeric"
	),
	methods = list(
		withdraw = function(amount) {
			print("Compute withdraw...")
		},
		deposit = function(amount) {
			print("Compute deposit...")
		}
	)
)

x <- account$new(balance = 10.0, overdraft = 0.0)

x$withdraw(5)
x$deposit(10)

R strony

Ostatnio szperając  po internecie za materiałami o języku R (w którym aktualnie wytwarzam większość softu do badań i eksperymentów) natknąłem się na świetny blog popularyzujący ten język, czy też platformę do obliczeń statystycznych i nie tylko.  Polecam dla osób zainteresowanych tym tematem wejście na http://www.r-bloggers.com/. Znajdziecie tam najświeższe informacje o zastosowaniach języka R i nie tylko, życzę miłej lektury.