Zaproszenie na seminarium

Zapraszam na seminaria odbywające się w zakładzie Informatyki i Łączności  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP). Planowane są co tydzień w poniedziałek o godzinie 14.00, przedstawiana będzie na nich różnego rodzaju problematyka związana z analizą danych tekstowych i nie tylko. Szczegóły dotyczące prezentacji i ich terminarz umieszczony jest na stronie zakładu (seminaria).

Osobiście zaprezentuje 14 marca 2011 roku temat poświęcony jakościowej analizie danych tekstowych z systemu EWID-99, tytuł prezentacji brzmi „System informacyjny na temat sieci hydrantów dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego: metoda analizy systemu EWID-99”. W wystąpieniu zostanie zaprezentowana opracowana, przez autora i zastosowana w podjętych przez niego badaniach, zmodyfikowana analiza przyczyn i skutków błędów (ang. failure modes and effects analysis – FMEA) zawierająca drzewo analizy błędów oprogramowania (ang. software failure tree analysis – SFTA). Analiza ta została wykorzystana do sfalsyfikowania możliwości zastosowania, w aktualnej tekstowej – wyrażonej za pomocą języka naturalnego – postaci, elektronicznej sekcji Dane opisowe do informacji ze zdarzenia systemu EWID99 jako operacyjnej bazy danych na temat sieci hydrantów. W wystąpieniu zostanie także przedstawiona alternatywna struktura danych do zapisywania i przeszukiwania informacji na temat hydrantów. Omówiony zostanie, zaprojektowany, przykładowy system wyszukiwania informacji na temat hydrantów zawarty w nierelacyjnym katalogowym rejestrze (ang. Not Only SQL – noSQL). Jego propozycja wynika z przeprowadzonej analizy i stanowi alternatywę dla aktualnego systemu wyszukiwania informacji w systemie EID99.

Praca badawcza…

Cały czas podnoszę się na duchu, dość dobrze obrazującym aktualny stan badań, cytatem Albert Einsteina: „Gdybym wiedział co robię, to przecież nie była by praca badawcza.” Tak więc aby do przodu.