Artykuł – Propozycja komponentu wyszukiwania systemu CBR dla PSP opartego o ontologię dziedzinową

Spłynęły następne pozytywne recenzje artykułu, tak więc w następnym wydaniu Zeszytów Naukowych SGSP nr. 43/2012 ukaże się artykuł pt. „Propozycja komponentu wyszukiwania systemu CBR dla PSP opartego o ontologię dziedzinową”. W artykule tym przedstawiono propozycję projektową komponentu wyszukiwania systemu wnioskowania na podstawie przypadków zdarzeń (ang. case based reasoning – CBR). Komponent ten bazuje na opracowanej ontologii dziedzinowej wspierającej proces wyszukiwania przypadków zdarzeń. Opracowana ontologia jest wynikiem m.in. przeprowadzonych przez autora analizy dokumentacji opisujących akcje ratowniczo-gaśnicze. Chętnych zachęcam do czytania i życzę miłej lektury.