R rozszerzenia i R paczki

Osoby zainteresowane opublikowaniem swego kodu utworzonego w R project, zarówno w czystym R jak i w postaci rozszerzeń w innych językach, na pewno zainteresują materiały na stronie http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-exts.html. Materiały tam zebrane omawiają szczegółowo i wyczerpująco temat tworzenia własnych dodatków do R. Osobom które początkują w tym temacie polecam nieco bardziej „lżejsze” lektóry w postaci:

– opracowania krok po kroku jak tworzyć paczki w R http://cran.r-project.org/doc/contrib/Leisch-CreatingPackages.pdf

– w googlu albo http://search.carrot2.org/stable/search wstukać frazę Writing R Extensions 

Osobiście korzystałem z pierwszego jak i drugiego linku. Natomiast projekt który utworzyłem związany z implementacją softu do kalsyfikacji umieściłem na platformie http://r-forge.r-project.org/.

Artykuły

Na koniec roku spłynęły recenzje artykułów oddanych do czasopism. Trochę się tego nazbierało a sam rok był bardzo owocny w badania i eksperymenty, przynoszące dość zaskakujące rezultaty.

Zainteresowane osoby tematyką eksploracji danych a dokładniej eksploracją danych tekstowych miło mi jest poinformować, że na ten temat będą mogły poczytać w czasopiśmie Metod Informatyki Stosowanej (http://www.pan.wi.zut.edu.pl/). Artykuł opisujący dziedzinę eksploracji danych tekstowych wraz z jej zastosowaniem w Państwowej Straży Pożarnej PSP nosi tytuł Proces i metody eksploracji danych tekstowych do przetwarzania raportów z akcji ratowniczo-gaśniczych i ukarze się w numerze 4/2011 ww. czasopisma. Z tematyką tą związany jest też następny artykuł pt. System informacyjny na temat sieci hydrantów dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego: metoda segmentacji tekstu i jej ocena, który także zostanie wydany w tym czasopiśmie i ukaże się w numerze 1/2012. W artykule tym opisano szczegółową realizację eksperymentu opisującą podział tekstu na segmenty. Zajawka tego jak i poprzedniego artykułu w postaci abstraktów dostępne są w dziale Abstrakty, życzę miłej lektury.

Ostatnim nadesłanym do ww. czasopisma artykuł stanowił opis projektu związanego z rozwijaną koncepcją Systemu Wspomagania Decyzji dla PSP z wykorzystaniem komponentów platformy do planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP. Artykuł ten ukaże się pod tytułem Wykorzystanie komponentów platformy ERP do budowy drugiej generacji hybrydowego systemu wspomagania decyzji dla PSP, w numerze 3/2011. Również jego zajawkę można zobaczyć w dziale Abstrakty.

Aktualnie cały czas oczekuje na decyzje z wydawnictwa CNBOP „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” w którym umieściłem dość interesujące przemyślenia i badania z zakresu inżynierii oprogramowania jak i eksploracji i segmentacji raportów. Niestety na ich ukazanie jak i recenzje jeszcze widać trochę będzie trzeba poczekać.