R stronki

Poniżej umieszczam kilka przydatnych linków do stron internetowych opisujących pewne zagadnienia które często wymagają rozwiązania lub zastosowania podczas badań wspieranych pakietem R project. Na stronach tych można uzyskać informacje na temat:

– sortowania oraz grupowania danych (http://www.ats.ucla.edu/stat/r/faq/sort.htmhttp://stackoverflow.com/questions/1296646/how-to-sort-a-dataframe-by-columns-in-r). Przy czym pierwszy link jest także krótkim kursem wprowadzającym do R,

– profilowania aplikacji napisanych w R, w szczególności tych które wymagają użycia dużych zasobów pamięci. Czasami warto wiedzieć co aktualnie rezyduje na stosie pamięci (http://developer.r-project.org/memory-profiling.htmlhttp://heuristically.wordpress.com/2010/01/04/r-memory-usage-statistics-variable/),

– tworzenia wykresów Pareto informacje można znaleźć na stronie http://www.oga-lab.net/RGM2/func.php?rd_id=qcc:pareto.chart opisującej pakiet i metody które służą do tego celu.

Życzę miłego korzystania z wyżej przedstawionych rozwiązań.