Artykuł – Wybrane problemy projektowe hybrydowego systemu wspomagania decyzji dla służb ratowniczych PSP

Pomimo, że już mamy 2016 r. to ukazał się już mój, długo zalegający nowy artykuł pt. „Wybrane problemy projektowe hybrydowego systemu wspomagania decyzji dla służb ratowniczych PSP” w SIMIS z 2014 r. W artykule przedstawiono problematykę projektowania modelu hybrydowego systemu wspomagania decyzji dla Państwowej Straży Pożarnej. Do realizacji systemu wybrano metodę projektowania oprogramowania godnego zaufania (ang. design for trustworthy software – DFTS). W artykule w szczególności położono nacisk na omówienie etapu planowania wymagań i projektowania całości proponowanej platformy.

Z artykułem można zapoznać się w dziale Publikacje i jak zawsze życzę miłej lektury.