Publikacje…

Artykuły

 1. Marcin Mirończuk Information Extraction System for Transforming Unstructured Text Data in Fire Reports into Structured Forms: A Polish Case Study, Fire Technology, s. 1-37, 2019, (https://doi.org/10.1007/s10694-019-00891-z)
 2. Marcin Mirończuk, Jarosław Protasiewicz Recognising innovative companies by using a diversified stacked generalisation method for website classification, Applied Intelligence, s. 1-19, 2019, (https://doi.org/10.1007/s10489-019-01509-1)
 3. Marcin Mirończuk, Jarosław Protasiewicz, Witold Pedrycz Empirical evaluation of feature projection algorithms for multi-view text classification, Expert Systems with Applications, s. 97-112, 2019, (https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.04.020)
 4. Marcin Mirończuk, Jarosław Protasiewicz A recent overview of the state-of-the-art elements of text classification,  Expert Systems with Applications, s. 36-54, 2018, (https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.03.058)
 5. Marcin Mirończuk The BigGrams: the semi-supervised information extraction system from HTML: an improvement in the wrapper induction, Knowledge and Information Systems, s. 1-66, 2018, (pdf Open Access – http://rdcu.be/u88F lub DOI http://dx.doi.org/10.1007/s10115-017-1097-2)
 6. Marcin Mirończuk, Tadeusz Maciak Wybrane problemy projektowe hybrydowego systemu wspomagania decyzji dla służb ratowniczych PSP, SIMIS, Tom 6 Nr 15/2014 (pdf na serwerze SIMIS)
 7. Marcin Mirończuk Metoda projektowania bazy wiedzy oraz reguł segmentatora regułowego oparta o formalną analizę pojęć, CNBOP „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, 2/2014 (pdf na serwerze CNBOP)
 8. Marcin Mirończuk Detecting and Extracting Semantic Topics from Polish Fire Service Raports, Applied Mathematics & Information Sciences (AMIS), 8/2014, s. 2705-2715 (pdf na serwerze wydawcy)
 9. Marcin Mirończuk, Tadeusz Maciak Propozycja mieszanego przetwarzania pół-strukturalnego modelu opisu zdarzeń z akcji ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej PSP. CNBOP „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, 1/2013 (pdf na serwerze CNBOP)
 10. Marcin Mirończuk Wykorzystanie formalnej analizy pojęć do analizy dziedzinowych danych tekstowych. Biuletyn WAT, Vol. LXI, Nr 3, 2012 (pdf na serwerze WAT | pdf wersja na serwerze lokalnym)
 11. Marcin Mirończuk, Tadeusz Maciak Propozycja komponentu wyszukiwania systemu CBR dla PSP opartego o ontologię dziedzinową. Zeszyty Naukowe SGSP, 44/2012 (pdf wersja na serwerze SGSP | pdf wersja na serwerze lokalnym)
 12. Marcin Mirończuk Przegląd metod i technik eksploracji danych tekstowych. Studia i Materiały Informatyki Stosowanej SIMIS, Tom 4 Nr 6/2012 (informacja na serwerze SIMISpdf wersja na serwerze lokalnym)
 13. Marcin Mirończuk Crowdsourcing in rescue fire service – proposed applicationStudia i Materiały Informatyki Stosowanej SIMIS, Tom 3 Nr 5/2011 (pdf wersja podstawowa | pdf wersja na serwerze lokalnym)
 14. Marcin Mirończuk, Tadeusz Maciak System informacyjny na temat sieci hydrantów dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego: metoda segmentacji tekstu i jej ocena. Metody Informatyki Stosowanej, 4/2011 (pdf na serwerze MIS | pdf wersja na serwerze lokalnym)
 15. Marcin Mirończuk, Tadeusz Maciak Proces i metody eksploracji danych tekstowych do przetwarzania raportów z akcji ratowniczo-gaśniczych. Metody Informatyki Stosowanej, 4/2011 (pdf na serwerze MIS | pdf wersja na serwerze lokalnym)
 16. Marcin Mirończuk, Tadeusz Maciak Wykorzystanie komponentów platformy ERP do budowy drugiej generacji hybrydowego systemu wspomagania decyzji dla PSP. Metody Informatyki Stosowanej, 3/2011 (pdf na serwerze MIS | pdf wersja na serwerze lokalnym)
 17. Marcin Mirończuk Systemy zarządzania bazą danych i architektura agentowa w służbach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. CNBOP „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, 1/2011 (pdf wersja na serwerze CNBOP | pdf wersja na serwerze lokalnym)
 18. Marcin Mirończuk Przegląd i klasyfikacja zastosowań, metod oraz technik eksploracji danych. Studia i Materiały Informatyki Stosowanej SIMIS,  Tom 2 Nr 2/2010 (pdf wersja podstawowa | pdf wersja rozszerzona)
 19. Marcin Mirończuk, Tadeusz Maciak Problematyka projektowania modelu hybrydowego systemu wspomagania decyzji dla Państwowej Straży Pożarnej. Zeszyty Naukowe SGSP, 39/2009 (pdf wersja na serwerze SGSP | pdf wersja na serwerze lokalnym)
 20. Marcin Mirończuk, Tadeusz Maciak Eksploracja danych w kontekście procesu Knowledge Discovery In Databases (KDD) i metodologii Cross-Industry Standard Process For Data Mining (CRISP-DM). Metody Informatyki Stosowanej, 2/2009 (pdf na serwerze MIS | pdf wersja na serwerze lokalnym)

Konferencje i Materiały pokonferencyjne

 1. Marcin Białas, Marcin Michał Mirończuk, Jacek Mańdziuk Biologically Plausible Learning of Text Representation with Spiking Neural Networks, International Conference on Parallel Problem Solving from Nature, PPSN 2020, Leiden, The Netherlands, September 5-9, 2020, Proceedings s. 433-447, 2020, (pdf – zobacz mój profil na ResearchGate lub DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-58112-1_30)
 2. Marcin Mirończuk, Michał Perełkiewicz, Jarosław Protasiewicz Detection of the Innovative Logotypes on the Web Pages, Artificial Intelligence and Soft Computing, The 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2017 , Zakopane, Poland, June 11-15, 2017, Proceedings s. 104-115, 2017, (pdf – zobacz mój profil na ResearchGate lub DOI http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-59060-8_11)
 3. Jarosław Protasiewicz, Marcin Mirończuk,  Sławomir Dadas Categorization of Multilingual Scientific Documents by a Compound Classification System, Artificial Intelligence and Soft Computing, The 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2017 , Zakopane, Poland, June 11-15, 2017, Proceedings s. 563-573, 2017, (pdf – zobacz mój profil na ResearchGate lub DOI http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-59060-8_51)
 4. Marcin Mirończuk, Jarosław Protasiewicz A diversified classification committee for recognition of innovative Internet domains, Beyond Databases, Architectures and Structures. Advanced Technologies for Data Mining and Knowledge Discovery, 12th International Conference, BDAS 2016, Ustroń, Poland, May 31 – June 3, 2016, Proceedings s. 368-383, 2016 (pdf – zobacz mój profil na ResearchGate)
 5. Marcin Mirończuk The Cascading Knowledge Discovery in Databases process in the Information System development, The Second International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social Media (CSCESM2015) (pdf – zobacz mój profil na ResearchGate)
 6. Marcin Mirończuk, Dariusz Czerski, Marcin Sydow, Mieczysław Kłopotek Language-Independent Information Extraction Based on Formal Concept Analysis, to appear in Proceedings of The Second IEEE International Conference on Informatics & Applications (ICIA2013) (strona konferencji)
 7. Marcin Mirończuk Segmentator regułowy do segmentacji raportów z akcji ratowniczo-gaśniczych PSP: metoda projektowania i ocena rozwiązania. VI Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy w Hołny Mejera, 7 – 10 września 2011 (strona konferencji)
 8. Marcin Mirończuk, Tadeusz Maciak Zmodyfikowana analiza FMEA z elementami SFTA w projektowaniu systemu wyszukiwania informacji na temat obiektów hydrotechnicznych w nierelacyjnym katalogowym rejestrze. Studia Informatica, volume 2, number 2B (97), 2011 (pdf wersja na serwerze BDAS | pdf wersja na serwerze lokalnym), BDAS`11, 31.05-03.06 2011 (strona konferencji)
 9. Marcin Mirończuk, Karol Kreński Koncepcja Systemu Ekspertowego Do Wspomagania Decyzji W Państwowej Straży Pożarnej. Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe red. Adam Grzech [et al.]. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2009, Wrocław, 23-25 Czerwiec 2009 (strona konferencji)
 10. Marcin Mirończuk Eksploracja Danych w kontekście procesu Knowledge Discovery In Databases (KDD) i metodologii Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM). III Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy w Hołny Mejera, 2008 (strona konferencji)
 11. Jarosław Makal, Adam Idźkowski, Wojciech Walendziuk, Marcin Mirończuk The distributed system for collecting and analysing selected medical data, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2006, Proceedings of SPIE Vol. 6347, Warsaw 2006 (pdf wersja na serwerze lokalnym)

Seminaria

 1. Sławomir Dadas, Marcin Mirończuk Wielojęzyczna wyszukiwarka podobnych dokumentów. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Seminarium Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych, 19 grudnia 2017 r.
 2. Marcin Mirończuk Recognition of the innovative logotypes on the web pages. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Seminarium Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych, 25 października 2016 r.
 3. Marcin Mirończuk A diversified classification committee for recognition of  innovative Internet domains. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Seminarium Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych, 12 lipca 2016 r.
 4. Marcin Mirończuk Analiza danych tekstowych w projektowaniu wybranego systemu informacyjnego na przykładzie analizy dokumentacji zdarzeń krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, 25 września 2013 (autoreferat na serwerze WI | referat pdf na serwerze lokalnym)
 5. Marcin Mirończuk Niezależny językowo system ekstrakcji informacji z pół-ustrukturalizowanych danych tekstowych (SEI BigGramy). Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, Seminarium Zespołu Podstaw Sztucznej Inteligencji,  18 kwietnia 2013  (streszczenie referatustreszczenie pdf na serwerze lokalnym)
 6. Marcin Mirończuk Autoreferat oraz elementy projektowania systemów informacyjnych. Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, Seminarium Zespołu Podstaw Sztucznej Inteligencji,  31 maja 2012  (streszczenie referatu oraz prezentacja na serwerze IPI | streszczenie pdf na serwerze lokalnym i prezentacja pdf na serwerze lokalnym)
 7. Marcin Mirończuk Analiza danych tekstowych w projektowaniu wybranego systemu informacyjnego na przykładzie analizy dokumentacji zdarzeń krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, Katedry Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych, 21 maja 2012
 8. Marcin Mirończuk Analiza danych tekstowych w projektowaniu wybranego systemu informacyjnego na przykładzie analizy dokumentacji zdarzeń krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, 15 czerwca 2011 (autoreferat na serwerze WI | referat pdf na serwerze lokalnym)
 9. Marcin Mirończuk  System informacyjny na temat sieci hydrantów dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego: metoda analizy systemu EWID-99. Zakład Informatyki i Łączności, 14 Marzec 2011 (http://www.inf.sgsp.edu.pl/seminaria)
 10. Marcin Mirończuk Przegląd metod eksploracji danych tekstowych. Probabilistyczne podejście do klasyfikacji dokumentów tekstowych za pomocą naiwnego klasyfikatora Bayesa. Zastosowanie probabilistyki i metod sztucznej inteligencji w elektroenergetyce, Styczeń 2010
 11. Marcin Mirończuk Badanie nad techniczną bazą wiedzy w nowym Hybrydowym Systemem Wspomagania Decyzji (HSWD). Informatyka stosowana, Styczeń 2010
 12. Marcin Mirończuk Wyszukiwanie tekstów według zawartości. Wykorzystanie metody LSI i rozkładu SVD. Informatyka stosowana, Grudzień 2009

Szkolenia

 1. Uczestnictwo w projekcie pt.  Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw szansą na dynamiczny rozwój regionu – Transfer wiedzy do biznesu. Lipiec 2009

Praca dyplomowa

 1. Marcin Mirończuk System gromadzenia i przetwarzania medycznych danych pomiarowych w klinice urologii. Politechnika Białystok Wydział Elektryczny, Elektronika i Telekomunikacja, 2007.

Rozprawa doktorska

 1. Marcin Mirończuk Analiza danych tekstowych w projektowaniu wybranego systemu informacyjnego na przykładzie analizy dokumentacji zdarzeń krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, 25 września 2013.

Komentowanie wyłączone.