Artykuł – The Cascading Knowledge Discovery in Databases process in the Information System development

Ostatnio większość czasu poświęcam na prace zawodową, niemniej iż wiąże się ona również z pracą naukową to po małej przerwie udało mi się opublikować artykuł pt.  The Cascading Knowledge Discovery in Databases process in the Information System development. Zaprezentowałem go również na konferencji The Second International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social Media (CSCESM2015). Cytując za abstraktem: „This article describes a proposal of information system project method. This method based on author’s cascading knowledge discovery in databases process. In this article, the author also to presented use case of this process. All analysis presented in this article based on text reports from the rescue fire service.”