Czas wyruszyć na konferencję – Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy 2011

Jutro 07.08.2011 wyruszam po raz kolejny na konferencję pt. “Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy” osoby zainteresowane tą tematyką mogą odnaleźć materiały konferencyjne na stronie głównej konferencji (http://irys.wi.pb.edu.pl/terw2011/pl/index.html). Osobiście będę prezentował temat pt. “Segmentator regułowy do segmentacji raportów z akcji ratowniczo-gaśniczych PSP: metoda projektowania i ocena rozwiązania”. Tak więc zostanie zaprezentowany kolejny etap prowadzonych przeze mnie badań nad analizą raportów Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Streszczenie odczytu który zostanie przeze mnie wygłoszony można znaleźć pod następującym linkiem streszczenie odczytu(referatu).

Trochę prac przeglądowych

Trochę czasu minęło od ukończenia prze zemnie artykułu przeglądowego z zakresu eksploracyjnej analizy danych (ang. data mining) pt. „Przegląd i klasyfikacja zastosowań, metod oraz technik eksploracji danych”. Szkoda, że tego nikt wcześniej nie zrobił. Dużo zaoszczędziło by mi to czasu na poszukiwaniu rozwiązań związanych z eksploracją danych, niemniej mam nadzieję, że wiedza którą tam zawarłem komuś się przyda.  Aktualnie znajduje się w trakcie recenzji.  Jeśli ktoś jest młodym, ale nie tylko młodym, informatykiem i napisał coś ciekawego to polecam czasopismo Studia i Materiały Informatyki Stosowanej który dostępny jest pod adresem http://www.simis.ukw.edu.pl/. Szczerzę życzę wszystkiego najlepszego temu czasopismu ze względu na to, że na naszym rynku brakuje takiego rodzaju czasopisma. Zajawka artykułu o którym wspomniałem wyżej wygląda następująco:

Wzrost ilości danych jak i informacji w aktualnych systemach informacyjnych wymusił powstanie nowych procesów oraz technik i metod do ich składowania, przetwarzania oraz analizowania. Do analizy dużych zbiorów danych aktualnie wykorzystuje się osiągnięcia z obszaru analizy statystycznej oraz sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence). Dziedziny te wykorzystane w ramach procesu analizy dużych ilości danych stanowią rdzeń eksploracji danych. Aktualnie eksploracja danych pretenduje do stania się samodzielną metodą naukową wykorzystywaną do rozwiązywania problemów analizy informacji pochodzących m.in. z systemów ich zarządzania. W niniejszym artykule dokonano przeglądu i klasyfikacji zastosowań oraz metod i technik wykorzystywanych podczas procesu eksploracji danych. Dokonano w nim także omówienia aktualnych kierunków rozwoju i elementów składających się na tą młodą stosowaną dziedzinę nauki.