Analiza danych tekstowych w projektowaniu wybranego systemu informacyjnego na przykładzie analizy dokumentacji zdarzeń krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ang. Design the chosen information system based on text mining analysis of national fire service documentation)

Dnia 25 września 2013 r. o godzinie 12.15 w sali numer WA-130 w budynku Rektoratu Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45A odbyła się moja obrona rozprawy doktorskiej pt. „Analiza danych tekstowych w projektowaniu wybranego systemu informacyjnego na przykładzie analizy dokumentacji zdarzeń krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. Autoreferat zawierający opis poszczególnych elementów proponowanej metody można odnaleźć w sekcji Publikacje – Seminaria lub można go pobrać bezpośrednio tutaj. Poniżej przedstawiam skrócony opis badań. Czytaj dalej

Trochę prac przeglądowych

Trochę czasu minęło od ukończenia prze zemnie artykułu przeglądowego z zakresu eksploracyjnej analizy danych (ang. data mining) pt. „Przegląd i klasyfikacja zastosowań, metod oraz technik eksploracji danych”. Szkoda, że tego nikt wcześniej nie zrobił. Dużo zaoszczędziło by mi to czasu na poszukiwaniu rozwiązań związanych z eksploracją danych, niemniej mam nadzieję, że wiedza którą tam zawarłem komuś się przyda.  Aktualnie znajduje się w trakcie recenzji.  Jeśli ktoś jest młodym, ale nie tylko młodym, informatykiem i napisał coś ciekawego to polecam czasopismo Studia i Materiały Informatyki Stosowanej który dostępny jest pod adresem http://www.simis.ukw.edu.pl/. Szczerzę życzę wszystkiego najlepszego temu czasopismu ze względu na to, że na naszym rynku brakuje takiego rodzaju czasopisma. Zajawka artykułu o którym wspomniałem wyżej wygląda następująco:

Wzrost ilości danych jak i informacji w aktualnych systemach informacyjnych wymusił powstanie nowych procesów oraz technik i metod do ich składowania, przetwarzania oraz analizowania. Do analizy dużych zbiorów danych aktualnie wykorzystuje się osiągnięcia z obszaru analizy statystycznej oraz sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence). Dziedziny te wykorzystane w ramach procesu analizy dużych ilości danych stanowią rdzeń eksploracji danych. Aktualnie eksploracja danych pretenduje do stania się samodzielną metodą naukową wykorzystywaną do rozwiązywania problemów analizy informacji pochodzących m.in. z systemów ich zarządzania. W niniejszym artykule dokonano przeglądu i klasyfikacji zastosowań oraz metod i technik wykorzystywanych podczas procesu eksploracji danych. Dokonano w nim także omówienia aktualnych kierunków rozwoju i elementów składających się na tą młodą stosowaną dziedzinę nauki.