Od hipotezt do tezy

Dzień spędzony przeze mnie na dopinaniu formalności. Nie o tym jednak w tym krótkim i lakonicznym wpisie ma być.  Chciałbym zachować na nim, rozważania na temat czym jest hipoteza. Temat ten chciałbym nakreślić nie w sposób czysto akademicki lecz praktyczny dający się łatwo uchwycić.

A więc pisząc ogólnie, hipoteza jest to wstęp do sformułowania na jej podstawie twierdzenia na które składa się teza oraz jej dowód.  Hipoteza poprzez dokonanie przekształcenia za pomocą dowodu staje się tezą a wszystko to staje się twierdzeniem. Na początku każdego badania:

1. Stawiamy hipotezy, stanowiące pytania na temat zjawiska lub odpowiedzi jakie oczekujemy uzyskać

2. Dokonujemy dowodu, przekształcającego hipotezę w tezę. Na tym etapie może nastąpić także odrzucenie, niesprawdzenie się przyjętej hipotezy i jej falsyfikacja

3. Formułujemy twierdzenie składającego się z tezy i dowodu (twierdzenie = teza + dowód)

Podejście wydaje się być proste i zdroworozsądkowe,  niosące zarazem kilka ciekawych implikacji których poszukiwanie i opisywanie pozostawiam na inne wieczory.

Skomentuj ten wpis