Laboratoria nr 8 program nr 1

Tablice, deklaracja tablicy jednowymiarowej, inicjalizacja elementów tablicy. Przykłady kodu w C/C++.

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <cmath>

const int MAX = 5;

/**
*
* Program Główny prezentujący funckje C++ wyprowadzania treści na wyjście konsoli.
* Program prezentujący zastosowanie tablic jednowymiarowych. Użytkownik proszony jest
* o podanie rezystancji które wczytywane są do tablicy, a następnie obliczane są wymagane wskaźniki.
*
* @author Marcin Mirończuk
*
*/
int main()
{
	using namespace std;

	// Znak oznaczający komendę
	char komenda = 'd';

	std::cout << "Prosze podac wartosc rezystancji swoich rezystorow. \n";
	std::cout << "Maksymalnie mozna podac " << MAX << " rezystancji <q konczy program>.\n";

	while (komenda != 'q') {
		// licznik petli nr 1
		int i = 0;

		// licznik petli nr 2
		int k = 0;

		// licznik petli nr 3
		int j = 0;

		// inicjalizacja zmiennej do porownania
		int m = 0;

		// Nomer pozycji na kotrej znajduje sie najwiekszy element
		int x;

		double sumaRezystancji = 0;
		double rezystancja[MAX];
		double srednia = 0;
		bool znacznik = false;

		while(i < MAX) {
			std::cout << "Wartosc rezystancji nr. " << i+1 << ": ";
			std::cin >> rezystancja[i];
			i++;
		}

		std::cout << "Podales nastepujace rezystancje:\n";

		for(k = 0; k < MAX; k++) {
			
			if(rezystancja[k] < 0) {
				rezystancja[k] = abs(rezystancja[k]);
				znacznik = true;
			}
			
			std::cout << k+1 << ". " << rezystancja[k] << " Oh \n";

			sumaRezystancji += rezystancja[k];
		}
		
		for (j = 1; j < MAX; j++) {
			 if (rezystancja[j] > m) {
				m = rezystancja[j];
				x = j;
			 }
		}

		if(znacznik) {
			std::cout << "Jedna z podanych przec Ciebie rezystancji miala wartosc ujemna. Zmieniona zostala na dodatnia" << std::endl;
		}

		std::cout << "Suma podanych przez Ciebie rezystancji wynosi: " << sumaRezystancji << std::endl;
		std::cout << "Srednia rezystancja wynosi: " << sumaRezystancji/MAX << std::endl;
		std::cout << "Najwieksza wartosc podanej przez Ciebie rezystancji to: " << rezystancja[x] << " znajdujaca sie na " << x << " pozycji" << std::endl;
		
		std::cout << "Czy zakonczyc dzialanie programu? \n";
		std::cin >> komenda;
	}

	return 0;
}

Skomentuj ten wpis